EN     

• Нов договор с Администрацията на Министерски съвет


"Индекс-България" сключи договор с Администрацията на Министерски съвет за изработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация

В края на месец април, след спечелен конкурс за провеждане на обществена поръчка с предмет „ Изработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация и провеждане на свързано обучение“, „Индекс-България“ сключи договор с Администрацията на Министерски съвет. Платформата ще предоставя възможност за заявяване на достъп до обществена информация и публикуване на предоставената от задължените субекти търсена информация. Сключеният договор е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ по проект „Подобряване на процесите, свързани с представянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“.

 

Новини

• Увеличаване на потребителите на „е-Документооборот“ и други системи, ползващи инфраструктура на „Индекс-България“

• Защита на данните съобразно GDPR чрез криптиране
С доставяната от „Индекс-България“ техника - Dell EMC компютри (включително и преносими), сървъри и външни USB памети може да се криптира информацията съгласно изискванията на GDPR

• Нов договор с Администрацията на Министерски съвет
"Индекс-България" сключи договор с Администрацията на Министерски съвет за изработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация

• 39 процентно повишаване на оборота на "Индекс-България" към Dell EMC
За първото тримесечие на годината „Индекс-България“ си увеличи оборота към основния доставчик на хардуер Dell EMC спрямо същия период на миналата година с 39.18 процента.

• Участие на „Индекс-България“ в 19-та конференция по е-управление
На конференцията Е-Управлението – услуги за гражданите, състояла се на 8 и 9 март 2018 г., бе демонстриран подхода, прилаган от „Индекс-България“ при разработка на софтуер.

Top of page Print version Contact