EN     

• 13 процентно повишаване на оборота на "Индекс-България" към Dell EMC


Към края на годината „Индекс-България“ отбеляза увеличение на оборота към основния доставчик на хардуер Dell EMC спрямо същия период на миналата година с 13,50 процента.



 
 
Top of page Print version Contact