EN     

• След като през 2020 г. получи награда на БАИТ за принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“, Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление получи втора голяма награда - грамота от ИПА (Институт по публична администрация) за 2021 г. в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“.
След като през 2020 г. получи награда на БАИТ за принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“, Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление с хранилище за изходен код получи втора голяма награда – грамота от ИПА (Институт по публична администрация) за 2021 г. в категория „ Технологични решения за открито управление и административно обслужване“. Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление с хранилище за изходен код е проектиран, разработен и внедрен в експлоатация в ДАЕУ от „Индекс-България“ ООД през 2019г.

 

Новини

• „По програма „DELL Technologies Partner Program“ – „Индекс-България“ ООД получи наградата „2021 – Exellence in customer Experience”

• След като през 2020 г. получи награда на БАИТ за принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“, Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление получи втора голяма награда - грамота от ИПА (Институт по публична администрация) за 2021 г. в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“.

• През 2020 - 2021 г. "Индекс- България" ООД разработи изцяло нова АИС „е-Документооборот 2020“ с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението

• През м. октомври 2021 г. сключи договор с НСИ за „Развитие на информационна система за статистически класификации“

• През м. ноември 2021г. сключи договор с Администрацията на омбудсмана за „Разработване и внедряване на Електронна система за управление на работата на администрацията на омбудсмана“

• Новата уеб базирана информационна система „Класифицирана информация“ вече е внедрена в над 50 различни потребители.

Top of page Print version Contact