EN     

• През декември 2019 г. Индекс-България ООД приключи изпълнението на договор с възложител Държавна агенция „Електронно управление“
През декември 2019 г. приключи изпълнението на договор с възложител Държавна агенция „Електронно управление“ по проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ - Изграждане и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

 
 
Top of page Print version Contact