EN     

• Нов договор с Администрацията на Министерски съвет


След обществена поръчка, на 01.10.2018 г.започна изпълнението на договор с Администрацията на Министерски съвет

След обществена поръчка, на 01.10.2018 г.започна изпълнението на договор с Администрацията на Министерски съвет с предмет „Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg.


 
 
Top of page Print version Contact