EN     

• Индекс България ООД вече е с най-високо ниво на партньорство - Dell Technologies Titanium Partner

Индекс България ООД постигна най-високото ниво на партньорство в рамките на Партньорската програма на Dell Technologies. От началото на месец Февруари 2021 г. компанията е Dell Technologies Titanium Partner.

През изминалата година 2020 г., Индекс България ООД увеличи квалификацията на екипа си с нови сертификати от портфолиото на Dell EMC и постигна необходимите финансови резултати от доставка, инсталация и поддръжка на хардуерни и софтуерни решения на Dell EMC. 

Новини

• „По програма „DELL Technologies Partner Program“ – „Индекс-България“ ООД получи наградата „2021 – Exellence in customer Experience”

• След като през 2020 г. получи награда на БАИТ за принос за развитието на информационните и комуникационни технологии в категория „Публична администрация“, Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление получи втора голяма награда - грамота от ИПА (Институт по публична администрация) за 2021 г. в категория „Технологични решения за открито управление и административно обслужване“.

• През 2020 - 2021 г. "Индекс- България" ООД разработи изцяло нова АИС „е-Документооборот 2020“ с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението

• През м. октомври 2021 г. сключи договор с НСИ за „Развитие на информационна система за статистически класификации“

• През м. ноември 2021г. сключи договор с Администрацията на омбудсмана за „Разработване и внедряване на Електронна система за управление на работата на администрацията на омбудсмана“

• Новата уеб базирана информационна система „Класифицирана информация“ вече е внедрена в над 50 различни потребители.

Top of page Print version Contact