EN     

• Увеличаване на потребителите на „е-Документооборот“ и други системи, ползващи инфраструктура на „Индекс-България“

От края на 2017 година, „Индекс-България“ предлага т.нар. SaaS (Software as a Service) -възможност за своите клиенти да използват приложния продукт АИС „Документооборот“ и други системи, разположени на ИТ ресурси на „Индекс-България“.
От края на 2017 година, „Индекс-България“ предлага т.нар. SaaS (Software as a Service) -възможност за своите клиенти да използват приложния продукт АИС „Документооборот“ и други системи, разположени на ИТ ресурси на „Индекс-България“.

По този начин, ползватели не е нужно да се грижат за инсталация, поддръжка, администриране и резервиране на

  • софтуерния продукт - АИС „Документооборот“;
  • нужните базови програмни средства (операционна система, приложен сървър, база данни);
  • хардуерни устройства за нормалната работа на софтуера.

В резултат, потребителите са улеснени тъй като в рамките на една такса те заплащат за използването на нужните ресурси (разходи за техника, лицензи, ток, климатизация и др.) , както и със свързаните с тях услуги (инсталация, конфигуриране, поддръжка, администриране и резервиране/възстановяване на съответните нива). 

Новини

• Увеличаване на потребителите на „е-Документооборот“ и други системи, ползващи инфраструктура на „Индекс-България“

• Защита на данните съобразно GDPR чрез криптиране
С доставяната от „Индекс-България“ техника - Dell EMC компютри (включително и преносими), сървъри и външни USB памети може да се криптира информацията съгласно изискванията на GDPR

• Нов договор с Администрацията на Министерски съвет
"Индекс-България" сключи договор с Администрацията на Министерски съвет за изработване, тестване и внедряване на Платформа за достъп до обществена информация

• 39 процентно повишаване на оборота на "Индекс-България" към Dell EMC
За първото тримесечие на годината „Индекс-България“ си увеличи оборота към основния доставчик на хардуер Dell EMC спрямо същия период на миналата година с 39.18 процента.

• Участие на „Индекс-България“ в 19-та конференция по е-управление
На конференцията Е-Управлението – услуги за гражданите, състояла се на 8 и 9 март 2018 г., бе демонстриран подхода, прилаган от „Индекс-България“ при разработка на софтуер.

Top of page Print version Contact