EN     

• Увеличаване на потребителите на „е-Документооборот“ и други системи, ползващи инфраструктура на „Индекс-България“


От края на 2017 година, „Индекс-България“ предлага т.нар. SaaS (Software as a Service) -възможност за своите клиенти да използват приложния продукт АИС „Документооборот“ и други системи, разположени на ИТ ресурси на „Индекс-България“.

От края на 2017 година, „Индекс-България“ предлага т.нар. SaaS (Software as a Service) -възможност за своите клиенти да използват приложния продукт АИС „Документооборот“ и други системи, разположени на ИТ ресурси на „Индекс-България“.

По този начин, ползватели не е нужно да се грижат за инсталация, поддръжка, администриране и резервиране на

  • софтуерния продукт - АИС „Документооборот“;
  • нужните базови програмни средства (операционна система, приложен сървър, база данни);
  • хардуерни устройства за нормалната работа на софтуера.

В резултат, потребителите са улеснени тъй като в рамките на една такса те заплащат за използването на нужните ресурси (разходи за техника, лицензи, ток, климатизация и др.) , както и със свързаните с тях услуги (инсталация, конфигуриране, поддръжка, администриране и резервиране/възстановяване на съответните нива). 
 
Top of page Print version Contact