EN     

• Индекс-България ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

На 01.02.2021 година Индекс-България ООД подписа договор с Министерство на икономиката  -  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020,  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, осигурена с европейско финансиране,  по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура  BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.   

Благодарение на получената по проекта безвъзмезднва финансова помощ, Индекс-България ще осигури своята стабилност в сегашната и евентуално предстоящата кризисна ситуация, както и ще възстанови нормалното си функциониране, като ще демонстрира постоянно положително развитие, изразено в увеличаване на финансовия резултат, запазване на работни места, увеличаване на броя на клиентите и разширяване на асортимента от услуги. 

Новини

• Индекс България ООД вече е с най-високо ниво на партньорство - Dell Technologies Titanium Partner

• Индекс-България ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

• През 2020 г. "Индекс- България" ООД разработи нови уеб-базирани версии на своите информационни системи: „Класифицирана информация“ и „Медия“.

• През 2020 г. "Индекс- България" ООД разработи изцяло нова АИС „е-Документооборот 2020“ с нови технологични средства, които повишават сигурността, бързодействието и предлагат нов съвременен дизайн на приложението

• Индекс България ООД с награда "Workforce Transformation Partner of the Year" 2020

• През 2020 г. "Индекс- България" ООД разработи нова версия на своята информационна система „Персонална и индустриална сигурност“.

Top of page Print version Contact