EN     
Нов единен център за обслужване на клиенти на Дружеството.
 
Техническо и системно поддържане
02 / 875 70 29
от 09:00 до 18:00
call_center@indexbg.bg
 
Факс: 02 / 975 36 81
Дежурен оператор: 0886 155 498


Изтеглете образец на бланка за изпращане на заявка
 

Заявка за отстраняване на проблем
по АИС или системно поддържане

Top of page Print version Contact