EN     
 
Eдинен център за обслужване на клиенти на Дружеството
 
Техническо и системно поддържане
*3355 (DELL)
02/875 70 29
от 09:00 до 18:00
call_center@indexbg.bg
 
Факс: 02 / 975 36 81
Дежурен оператор: 0886 155 498

 

                                                  

Изтеглете образец на бланка за изпращане на заявка

 
 
 
 Top of page Print version Contact