EN     

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЕРВИЗНО И СИСТЕМНО ПОДДЪРЖАНЕ

 

Индекс-България ООД разполага със собствен сервиз сертифициран за
цялата продуктова гама на Dell.

На територията на страната разполагаме със сервизни центрове в градовете:
София, Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора, Варна, Габрово, Девня, Плевен

Разположението на сервизните бази осигурява възможности за бърза реакция при възникнали проблеми и ефективно покритие на територията на страната.

Eфективно се реализира централно управление на всички ресурси, планирано обучение, както и гарантирано се задоволяват нуждите на клиента.


    

 
 
Top of page Print version Contact