EN     
Архивни Новини


Договор за безвъзмездна финансова помощ: „Подобряване производствения капацитет на „ Индекс-България” ООД чрез въвеждане на иновативни технологии за разработване на приложен софтуер и системи“

Проект „Подобряване на производствения капацитет на „Индекс–България“ ООД чрез въвеждане на иновативни технологии за разработване на приложен софтуер и системи“  

Изпълнение на договор в Министерство на външните работи за поддръжка и осъвременяване на техническото осигуряване и инфраструктурата на Националната визова информационна система

Сключен договор с Народното събрание на Република България за поддръжка на експлоатираната уеб базирана Интегрирана информационна система

Приключване на договор с Ръководство на въздушното движение
 

Приемане на разработения модел на уеб-базиран имунизационен регистър реализиран за Националния център по заразни и паразитни болести


 
Top of page Print version Contact