EN     

• През декември 2019 г. Индекс-България ООД приключи изпълнението на договор с възложител Агенция за ядрено регулиране
прочетете повече...


• През декември 2019 г. Индекс-България ООД приключи изпълнението на договор с възложител Държавна агенция „Електронно управление“
прочетете повече...


• През декември 2019 г. Индекс-България ООД приключи изпълнението на договор с с предмет: „Развитие и поддръжка на информационна система "Вътрешни регламенти“
прочетете повече...


• През ноември 2019 г. Индекс-България ООД приключи изпълнението на договор с възложител Национална агенция за приходите
прочетете повече...


 
Top of page Print version Contact