EN     

• Индекс България ООД Silver Sponsor на SOFIA DELL EMC FORUM 2017
прочетете повече...


• Договор за безвъзмездна финансова помощ: „Подобряване производствения капацитет на „Индекс-България” ООД чрез въвеждане на иновативни технологии за разработване на приложен софтуер и системи“


прочетете повече...


• Индекс България ООД е вече Platinum Partner на Dell EMC
прочетете повече...


• Приключване на договор с Ръководство на въздушното движение
прочетете повече...


• Проект „Подобряване на производствения капацитет на „Индекс–България“ ООД чрез въвеждане на иновативни технологии за разработване на приложен софтуер и системи“


прочетете повече...


• Изпълнение на договор в Министерство на външните работи за поддръжка и осъвременяване на техническото осигуряване и инфраструктурата на Националната визова информационна система
прочетете повече...


• Сключен договор с Народното събрание на Република България за поддръжка на експлоатираната уеб базирана Интегрирана информационна система
прочетете повече...


• Приемане на разработения модел на уеб-базиран имунизационен регистър реализиран за Националния център по заразни и паразитни болести
прочетете повече...


 
Top of page Print version Contact