DELL  EN     

За да осигури ефективни решения, които да отговарят на предизвикателството на клиентите, Dell фокусира дейността си върху прилагане на основните стандарти, прокарващи бъдещите иновационни технологии. Водещата роля на Dell в този отрасъл поставя компанията в уникалната позиция да подпомогне изграждането на основите за внедряване иновациите на бъдещето – в дома, офиса и предприятието. С продължителен иноваторски опит и широка мрежа от силни партньорства в отрасъла, Dell може да даде тласък на прилагането на отворени стандарти, които да осигурят на на клиентите: по-широк избор; по-ниски цени и по-малко усложнения; взаимодействие между процес и продукт.

Ценова листа модели Dell на Индекс България ООД


Top of page Print version Contact