EN     

РЕФЕРЕНЦИИ ЗА РАЗРАБОТЕНИ И ВНЕДРЕНИ ОТ ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

 1. Референция от Народното събрание на Р Сърбия относно доставката на услуги и стоки, свързани с Информационна система Електронен парламент (е-Парламент) за Народното събрание на Сърбия
 2. Референция от Администрацията на Президента за АИС “Деловодство” и “Медия”.
 3. Справка от Дирекция Национална служба „Полиция” към МВР за Автоматизираната информационна система “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”.
 4. Референция от МВР за участието на “Индекс-България” ООД при разработването на Автоматизираната информационна система “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ”
 5. Референция от МВР за съвместната дейност на МВР и Агенция НАТУРЕЛА.
 6. Референция от Министерство на отбраната за доставката и внедряването на информационна система за автоматизиране на документооборот
 7. Референция от Министерство на отбраната за внедряването на Автоматизирана информационна система “ ДОКУМЕНТООБОРОТ”.
 8. Референция от Генералния Щаб на Българската армия – Главно управление “Комуникационни и информационни системи” за Автоматизирана информационна система “ДОКУМЕНТООБОРОТ”
 9. Референция от Министерство на финансите за доставката на компютърна техника и внедряването на Автоматизирана информационна система “ДЕЛОВОДСТВО”.
 10. Референция от Министерство на финансите за внедряването на Автоматизирана информационна система “ ДОКУМЕНТООБОРОТ”.
 11. Референция от Дирекция ”Координация и информационно-аналитична дейност”- МВР  за внедряването на Автоматизирана информационна система “АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ” (Технологична компонента “ДЕЛОВОДСТВО”).
 12. Референция от Държавно предприятие “Транспортно строителство и възстановяване” за Автоматизирана информационна система “ДОКУМЕНТООБОРОТ”.
 13. Референция от  Дирекция Национална Служба Полиция към МВР за разработване и внедряване на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗДИРВАНИ МПС.
 14. Референция от “ДЗИ – общо застраховане” АД – централно управление за разработване и внедряване на СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗДИРВАНИ МПС.
 15. Референция от Дирекция Национална Служба Полиция към МВР за подсистема “ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ И ЦЕННИ ОБРАЗЦИ”.
 16. Референция от Софийския Районен Съд за внедряването на Автоматизирана информационна система “ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ”.
 17. Референция от Националния статистически институт за програмен продукт “ДОКУМЕНТООБОРОТ”.
 18. Референция от Министерство на регионалното развитие и благоустройство за разработената от фирма “ Индекс-България” ООД система за нуждите на министерството.
 19. Референция от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  за внедряването на Автоматизирана информационна система “ ДЕЛОВОДСТВО”.
 20. Референция от “Летище София”ЕАД за внедряването на Автоматизирана информационна система “ ДЕЛОВОДСТВО”
 21. Референция от Телевизия “7 дни” за внедряването на Автоматизирана информационна система за рекламна дейност, Автоматизирана информационна система “МЕДИЯ” и Автоматизирана информационна система “ДЕЛОВОДСТВО”.
 22. Референция от Телевизия “Канал 2001” за внедряването на Автоматизирана информационна система “ МЕДИЯ”.
 23. Референция от “АЛЕКСАНДРА Груп” Холдинг за внедряването на Програмния продукт “ДЕЛОВОДСТВО” (система “ДЕЛОВОДСТВО”).
 24. Референция от “Дарик” Радио за внедряването на Автоматизирана информационна система “МЕДИЯ”
 25. Референция от в-к “Сега” за внедряването на Автоматизирана информационна система “МЕДИЯ” и Автоматизирана информационна система “МЕДИЯ-ПЛАН”.
 26. Референция от в-к “Демокрация” за внедряването на Автоматизирана информационна система “МЕДИЯ”.
 27. Референция от в-к “Новинар” за внедряването на Автоматизирана информационна система “МЕДИЯ”.
 28. Референция от в-к “Кеш” за внедряването на Автоматизирана информационна система “МЕДИЯ”
 29. Референция от Информационна агенция “Фокус” за внедряването на Автоматизирана информационна система “МЕДИЯ”.
 30. Референция от БУЛБАНК за внедряването на  Автоматизирана информационна система “МЕДИЯ”.
 31. Референция от Национална художествена галерия за внедряването на Автоматизирана информационна система “БИБЛИОТЕКА”.
 32. Референция от Национална служба “Гранична полиция” - МВР за внедряването на Автоматизирана информационна система “ДЕЛОВОДСТВО”.
 33. Референция от Специализирана следствена служба за съвместната работа с “Индекс-България” ООД.
 34. Референция от Регионална дирекция на вътрешните работи - Враца за внедряването на Автоматизирана информационна система “ДЕЛОВОДСТВО”.
 35. Референция от под. 72010-МВР за внедряването на Автоматизирана информационна система “ ДЕЛОВОДСТВО”.
 36. Референция от Висшия институт за подготовка на офицери - МВР  за внедряването на Автоматизирана информационна система “БИБЛИОТЕКА”.
 37. Референция от Регионална дирекция на вътрешните работи - Плевен за внедряването на Автоматизирана информационна система “АДМИНИСТРАЦИЯ”.
 38. Референция от Многопрофилна болница за активно лечение “Александровска” ЕАД за внедряването на Автоматизирана информационна система “ДЕЛОВОДСТВО” и Автоматизирана информационна система “АРХИВ”.
 39. Референция от Регионална дирекция на вътрешните работи -Плевен за съвместната работа с “ Индекс-България” ООД.
 40. Референция от МФ – “Агенция за надзор върху застраховането и хазарта” – за внедряване на АИС “ Административна дейност”.
 41. Референция от “Агрополихим” за АИС “Деловодство”.
 42. Референция от вестник “Стандарт” за АИС “Медия”.
 43. Референция от “Геоматикс” за “Система за администриране и управление на информационни обекти”.
 44. Референция от “Инфорадио” за АИС “Медия”
 45. Референция от “Евротур” САТ ТВ за ППП, разработени от “Индекс- България” ООД.
 46. Референция от “Министерство на културата” за АИС “Документооборот” разработена от Индекс-България ООД.
 47. Референция от “Фонд ТЮТЮН” относно АИС”Деловодство” разработена от Индекс-България ООД.
 48. Референция от “София-БТ" АД относно АИС “Документооборот” разработена от Индекс-Българиа ООД.
 49. Референция от ПОК “Доверие” относно АИС “Документооборот” разработена от Индекс-България ООД.
 50. Референция от РС Ихтиман относно АИС “Бюра съдимост” разработена от Индекс-България ООД.
 51. Референция от Районен съд – Девин относно Автоматизирана информационна система “Бюра съдимост”, разработена от “Индекс-България “ ООД.
 52. Референция за съвместната дейност на Министерство на правосъдието с “Индекс България”ООД.
 53. Референция за съвместната дейност на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието с “ Индекс България”ООД относно АИС „Класифицирана информация”.
 54. Референция за съвместна дейност на “ Черноморска технологична компания” –Варна и “Индекс-България” ООД.
 55. Референция за съвместна дейност на “ Държавна агенция за бежанците към Министерски съвет”  и “Индекс-България” ООД.
 56.  Референция от Министерство на Икономиката относно АИС “Класифицирана информация” разработена от Индекс-България ООД.
 57. Референция за съвместна дейност на “БМВ” ООД и “Индекс-България” ООД.( Стр.1 / Стр.2.).
 58. Референция от Национална служба „Сигурност” - МВР относно АИС „Персонална и индустриална сигурност”.
 59. Референция от Министерство на отбраната относно АИС „е-Документооборот”.
 60. Референция от Национална Следствена Служба относно АИС “Документооборот” разработена от Индекс-България ООД.
 61. Референция от Държавна комисия по сигурността на информацията относно АИС „Документооборот”.
 62. Референция от “Химремонтстрой” за АИС „Документооборот”, разработена от Индекс-България ООД.
 63. Референция от Министерство на държавната администрация и административната реформа за АИС „ Документооборот”, разработена от Индекс-България ООД.
 64. Референция от „МО-Авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства” за АИС „Документооборот”, разработена от Индекс-България ООД.
 65. Референция за участие на Индекс България ООД в реализация на проект „Електронни публични услуги в община Стара Загора”.
 66. Референция от Пловдив - БТ АД за АИС „Документооборот”, разработена от Индекс-България ООД.
 67. Референция от Министерство на правосъдието относно АИС „Бюра съдимост”(CSCS).
 68. Референция от Националния Статистически Институт за АИС „Статистически класификации”.
 69. Референция за съвместна дейност на Индекс България ООД с БМВ за АИС „КАТ” и АИС ”Класифицирана информация и документооборот”.
 70. Референция от Борика АД за АИС „Документооборот”, внедрена от Индекс-България ООД.
 71. Референция от Български Спортен Тотализатор за АИС „Документооборот”, внедрена от Индекс-България ООД
 72. Референция от Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната” за АИС „ Документооборот”, внедрена от Индекс-България ООД.
 73. Референция от Агенция за държавни вземания за внедрена от Индекс-България ООД АИС „ Документооборот”.
 74. Референция от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за АИС „Документооборот”, от 17.07.2007 г., внедрена от Индекс-България ООД по Договор № 483.  
 75. Референция от Министерство на държавната политика при бедствия и аварии за АИС „Контрол на посещенията”, внедрена от Индекс-България ООД.
 76. Референция от Национална служба „Полиция” - ГДППООРП за АИС ”Български документи за самоличност”, внедрена от Индекс-България ООД.
 77. Референция от Министерство на Правосъдието относно Портал „Електронно правосъдие” по PHARE Project, Ref . No EuropeAid /120184/ D / SV / BG.
 78. Референция от Национална Агенция за Приходите (НАП) относно PHARE Project в периода 2006-2008 с Ref . No EuropeAid /122131/ D / SV / BG, BG2004/016-711.09.03 „е-Правителство в служба на данъкоплатците...”.
 79. Референция за съвместна дейност на фирма NDB Informix Bulgariq Ltd с „Индекс-България” ООД.
 80. Референция от Народното събрание на РБ за ИИС на Народното събрание и Интернет портал, разработени от на Индекс България ООД
 81. Референция за съвместната дейност на МВР с „Индекс-България” ООД по изграждането на АИС „Електронни услуги на МВР”.
 82. Референция от ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” относно АИС „ ДОКУМЕНТООБОРОТ”.
 83. Референция от Комисия за Разкриване на Документите и за Обявяване на Принадлежност на Български Граждани към Държавна Сигурност и Разузнавателните Служби на Българска Народна Армия (КРДОПБГДСРСБНА) относно АИС „ДОКУМЕНТООБОРОТ”.
 84. Референция от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” относно АИС „ДОКУМЕНТООБОРОТ”, разработена от „Индекс-България” ООД.
 85. Референция от СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ относно АИС „ДОКУМЕНТООБОРОТ”.
 86. Референция от Министерство на земеделието и храните относно изпълнението на Договор за услуга № РД51-75 / 18. 04. 2007 г., включващ проектиране, изработване и внедряване в експлоатация на „ Система за регистрация на ежедневни доставки на краве мляко по производители”.
 87. Референция от Министерство на земеделието и храните относно „Автоматизирана система за информационни фондове, електронни архиви и регистри в МЗХ и НВМС”.
 88. Референция от Национална ветеринарномедицинска служба (НВМС) към Министерство на земеделието и храните относно „Информационна система за регистрация, идентификация и здравен статус на кучета”.
 89. Референция от Национална Ветеринарно Медицинска Служба (НВМС) към Министерство на Земеделието и Храните относно АИС „Еднокопитни животни”.
 90. Референция от Национална ветеринарномедицинска служба (НВМС) към Министерство на Земеделието и Храните относно разработка на „Интегрирана Информационна Система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрол на здравния статус на животните (ИИС на НВМС)”.
 91. Референция от Висш съдебен съвет на Република България относно разработената  Автоматизирана Информационна Система „Бюра съдимост”.
 92. Референция от Сметна палата на Република България относно разработената „Административна деловодно-архивна Система и Интранет портал на Сметна Палата”.
 93. Референция от Информационно обслужване АД - София относно разработената, доставена и внедрена WEB-базирана „Автоматизирана информационна система ДОКУМЕНТООБОРОТ”.
 94. Референция от Министерство на отбраната относно доставени допълнителни лицензии за АИС „ Документооборот”за явна и класифицирана информация, за абонаментно поддържане на 250 лицензии, за доставена СУБД Informix Dynamics server, два сървъра и система за съхранение на информацията

 Top of page Print version Contact