EN     

РЕФЕРЕНЦИИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ОТ
“ИНДЕКС-БЪЛГАРИЯ”ООД

 1. Референция за съвместна дейност на Министерство на Отбраната с фирма „Индекс България” ООД от 06.04.2017 г.
 2. Референция за съвместна дейност на Еволинк АД с фирма „Индекс България” ООД от 29.08.2016 г.
 3. Референция за съвместна дейност на ГФК България ЕООД с фирма „Индекс България” ООД от 18.07.2016 г.
 4. Референция за съвместна дейност на ТМФ Сървисиз ЕООД с фирма „Индекс България” ООД от 14.07.2016 г.
 5. Референция за съвместна дейност на VMWare с фирма „Индекс България” ООД от 12.07.2016 г.
 6. Референция за съвместна дейност на МДМЛ АД с фирма „Индекс България” ООД от 16.06.2016 г.
 7. Референция за съвместна дейност на Сервие Медикал ЕООД с фирма „Индекс България” ООД от 26.05.2016 г.
 8. Референция за съвместна дейност на Сенсата ЕООД с фирма „Индекс България” ООД от 12.11.2015 г.
 9. Референция за съвместна дейност на Software AG с фирма „Индекс България” ООД от 12.11.2015 г.
 10. Референция за съвместна дейност на Нилсън България ЕООД с фирма „Индекс България” ООД от 14.05.2015 г.
 11. Референция за съвместна дейност на Експириън България ЕАД с фирма „Индекс България” ООД от 31.03.2015 г.
 12. Референция за съвместна дейност на Дзобеле България с фирма „Индекс България” ООД от 13.03.2015 г
 13. Референция за съвместна дейност на Шнайдер Електрик България ЕООД с фирма „Индекс България” ООД от 13.03.2015 г
 14. Референция за съвместна дейност на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) с фирма „Индекс България” ООД от 05.03.2014 г.
 15. Референция за съвместна дейност на Национална спортна академия „Васил Левски” (НСА) с фирма „Индекс България” ООД от 27.07.2013 г.
 16. Референция за съвместна дейност на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) с фирма „Индекс България” ООД от 18.07.2013 г.
 17. Референция за съвместна дейност на БТА с фирма „Индекс България” ООД от 21.12.2012 г.
 18. Референция за съвместна дейност на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и “Индекс България” ООД от 02.04.2012 г.
 19. Референция от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към Министерски Съвет относно „Доставка и изграждане на информационно-компютърен център” от 28.03.2012 г.
 20. Референция от Българска Агенция по Безопасност на Храните към Министерство на Заемеделието и Храните относно разработка на „Интегрирана Информационна Система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрол на здравния статус на животните (ИИС на НВМС)” от 2011 г.
 21. Референция за съвместна дейност на БМВ ЕООД и “Индекс България” ООД от 05.04.2011г.
 22. Референция за съвместна дейност на “Токуда банк” с “Индекс България” ООД от 05.04.2011г
 23. Референция от Министерство на отбраната относно доставени по Договор от 22.12. 2008 г. два сървъра и система за съхранение на информацията, допълнителни лицензии за АИС „Документооборот”за явна и класифицирана информация, за абонаментно поддържане на 250 лицензии, за доставена СУБД Informix Dynamics server, от 09.12.2010 г.
 24. Референция от “Ideal-Standard” за съвместна дейност с “Индекс България” ООД от 30.03.2010 г.
 25. Референция за съвместна дейност на “Parsons E&C Bulgaria” и “Индекс България” ООД от 22.03.2010г.
 26. Референция за съвместна дейност на “ГБ Сървисиз ЕООД” и “Индекс България” ООД от 16.03.2010г.
 27. Референция от „TMF Group” за съвместна дейност с “Индекс България” ООД от м. 02.2010 г.
 28. Банкова Референция на “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” за “Индекс-България” ООД от 29.12.2009 г.
 29. Референция от Национална Ветеринарно Медицинска Служба (НВМС) към Министерство на Земеделието и Храните относно разработка на „Интегрирана Информационна Система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрол на здравния статус на животните (ИИС на НВМС)” от 31. 08. 2009 г
 30. Референция за съвместна дейност на „Гигахерц” ООД и „Индекс България” ООД от 07.07.2009г.
 31. Референция за съвместна дейност на “БМВ ЕООД” и “Индекс България” ООД от 09.12.2008г.
 32. Референция за съвместната дейност на “ЖАР” ЕООД с “ИНДЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД от 08.12.2008г.
 33. Референция за съвместна дейност на „Тривижън” АД и „Индекс България” ООД от 02.12.2008г.
 34. Референция за съвместната дейност на “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” с “Индекс-България” ООД от 09.07.2008 г.
 35. Референция за съвместна дейност на Министерство на отбраната – Служба „Военна полиция ” и „Индекс България” ООД от 09.07.2008г.
 36. Референция за съвместна дейност на „Хъниуел България” и „Индекс България” ООД от 02.07.2008г.
 37. Референция за съвместна дейност на Министерство на отбраната, Дирекция „Управление на доставките” и “Индекс България” ООД от 27.06.2008 г.
 38. Референция за съвместна дейност на „Нестле България” и “Индекс България” ООД от 20.06.2008 г.
 39. Референция за съвместна дейност на АЕЦ „Козлодуй” и “Индекс България” ООД от 02.06.2008г. 
 40. Референция за съвместна дейност на „Санофи-Авентис Булгария” и “Индекс България” ООД от 05.02.2008 г
 41. Референция за съвместна дейност на Държавно лесничейство „Берковица” и “Индекс България” ООД от 16.01.2008 г.
 42. Референция за добро сътрудничество с Държавен фонд „Земеделие” и “Индекс България” ООД от 04.12.2007 г.
 43. Референция за съвместна дейност на “БНТ” и “Индекс България” ООД от 02.07.2007 г.
 44. Референция за съвместна дейност на Национална Ветеринарно-медицинска Служба и “Индекс България” ООД от 02.07.2007 г.
 45. Референция за съвместна дейност на “Агенция по вписванията” и “Индекс България” ООД от 23.10.2006 г.
 46. Референция за съвместна дейност на “ТМФ Сървисиз” и “Индекс България” ООД от 26.10.2006 г.
 47. Референция от „ДЗИ БАНК” на “Индекс България” ООД относно доставка на сървърно оборудване-Blade сървъри от 12. 07. 2006 г.
 48. Референция за съвместна дейност на “Джет Финанс” и “Индекс България” ООД от 06.07.2007 г.
 49. Референция за съвместна дейност на ЛП „Консулт” ЕООД и “Индекс България” ООД от 15. 02. 2006 г.
 50. Референция за съвместна дейност на “Токуда банк” с “Индекс България” ООД от 08.06.2005г.
 51. Референция за съвместна дейност на “Моторола България ЕАД” с “Индекс България” ООД от Юни 2005 г.
 52. Референция за съвместна дейност на „Фондация за реформа в местното самоуправление” и “Индекс България” ООД от 15. 03. 2005 г.
 53. Референция за съвместната дейност на Министерство на правосъдието с “Индекс България” ООД от 25. 08. 2004 г.
 54. Референция за съвместна дейност на “Ригли България” ООД с “Индекс България” ООД от Юни 2004 г.
 55. Референция за съвместната дейност на "Евротур" САТ ТВ с "Индекс България ООД от 23. 10. 2003 г.
 56. Референция за съвместна дейност на “НЕК ЕАД” с “Индекс България” ООД от Май 2003 г.
 57. Референция от вестник “КЕШ” за съвместната работата с “Индекс България” ООД от 29. 01. 2002 г.
 58. Референция за съвместната работа на Дирекция „Информационни технологии и комуникации” към МС на Република България с фирма “Индекс-България” ООД като неин доставчик на компютърна техника от 18. 07. 2001 г.
 59. Референция за съвместната работа на Дирекция “Информационни и управленски технологии” към Министерство на финансите с фирма “Индекс България” ООД като неин доставчик на компютърна техника от 18. 07. 2001 г.
 60. Референция за съвместната работа на Министерство на отбраната и фирма “Индекс България” ООД по разработване и внедряване на АИС “Документооборот” с доставка на технически средства - сървъри и компютри на Dell от Ноември 2000 г.
 61. Референция за съвместната работа на Дирекция национална служба “Гранична полиция” с фирма “Индекс България” ООД като неин доставчик на компютърна техника от Септември 2000 г.
 62. Референция от Специализирана Следствена Служба за работата си с “Индекс България” ООД от Септември 2000 г.
 63. Референция за съвместната работа на Дирекция на Национална служба “Полиция” с фирма “Индекс България” ООД като неин доставчик на компютърна техника, софтуер и консумативи от Септември 2000 г.
 64. Референция от “Българска Телеграфна Агенция” за работата си с “Индекс България” ОД от Септември 2000 г.
 65. Референция за съвместната дейност на „БАЕЗ” с фирма “Индекс България” ООД от Септември 2000 г.
 66. Референция за съвместната работа на “Марвена” ООД - изключителен дистрибутор на продуктите на РОШ ДИАГНОСТИКА / БЬОРИНГЕР МАНХАЙМ с фирма “Индекс България” ООД от 24.07.2000 г.
 67. Референция за съвместната работа на Министерство на Здравеопазването с фирма “Индекс България” ООД като неин доставчик на компютърна техника Май 2000г.
 68. Референция за съвместната работа на “Johnson & Johnson”- софийски офис с фирма “Индекс България” ООД като неин доставчик на компютърна техника от Януари 2000 г.
 69. Референция за съвместната работа на “СФБ – България” ООД с фирма “Индекс България” ООД от 14.12.1999 г.
 70. Референция за Софийски Районен Съд за съвместната работата с “Индекс България” ООД от 01.09.1999 г.
 71. Mнение от “Българска Телеграфна Агенция” за работата на фирма “Индекс България” ООД и “ Агенция Натурела” ОД по изграждането на структурна кабелна система в БТА 21.05.1999 г. 
 72. Референция за съвместната дейност на “Vetstar”-NOVARTIS с фирма “Индекс България” ООД от 1999 г.
 73. Референция за съвместната работа на “Доверие-Обединен Холдинг”АД с “Индекс България” от Май 1999 г.
 74. Мнение от “Центъра за информационни технологии към МС на Република България” за съвместната си дейност с фирма “Индекс България” от 22.10.1998 г.
 75. Референция от Софийски Апелативен Съд за съвместната работата с “Индекс България” ООД от 22.10.1998 г.
 76. Референция за съвместната работа на “Солвей соди”АД с фирма “Индекс България” ООД от 19.10.1998 г.
 77. Референция за съвместната работа на “Златна Панега” ЕАД с фирма “Индекс България” ООД от 21.10.1998 г.
 78. Референция за съвместната дейност на “Виста – БМ” ООД с фирма “Индекс България” ООД от 08.12.1997 г.

 

 



Top of page Print version Contact