EN     
  Другите за Нас
 
   
Публикации в средствата за масово осведомяване свързани с дейноста и продуктите на "Индекс - България" ООД.
 
   

nav_a Personal Computer World - Dell EqualLogic PS4000 - Мрежова зона за съхранение на данни ”

acrobat

nav_a  Computerworld - Административна информационна система „е - ДОКУМЕНТООБОРОТ”

 
nav_a Каталог "Компютърни технологии" 2004г. брой 7, стр.69 acrobat
nav_a Индекс-България предлага Dell 3300MP - сп."Personal Computer World" - октомври 2004, стр.43.
acrobat
   
Публикации за приложни информационни системи:
 
   
   Публикации за АИС "Деловодство" / АИС "Документооборот" /
 
nav_a статия в сп. "Personal Computer World",бр.3/2002г., стр. 16,17
acrobat
nav_a реклама в сп. " Международни отношения", бр.4/2003г., трета корица.
acrobat
nav_a Софтуерен Български Каталог "PC World" - раздел Интегрирани системи, 09.2003г., стр.23.
acrobat
nav_a статия в сп."Office Magazine", бр.2,февруари 2004г. стр.34 - "Софтуер автоматизира работата с документи" acrobat
nav_a реклама в сп."Personal Computer World", февруари 2004г. стр.41.
acrobat
nav_a реклама в сп."Personal Computer World", март 2004г. стр.39.
acrobat
 
   Публикации за АИС "Администрация"
 
   
nav_a статия в сп. "Computer", бр. 9/2002г., стр. 12,13,14,15,16 - Възможности за реализация на електронно правителство в България. Информационните системи на "Индекс - България" ООД и проектът "Електронно правителство".
acrobat
nav_a Софтуерен Български Каталог "PC World", бр. 9/2002г., стр. 23
acrobat
nav_a статия в сп. "Personal Computer World", бр. 5/2002г., стр. 45,46 - "Система Администрация на "Индекс-България ООД" - средство за практическа реализация на Електронно правителството в България."
acrobat
   
   Публикации за АИС "Бюра съдимост "
 
   
nav_a статия в сп. "Personal Computer World", бр. 9/2002г., стр. 19,20 - "АИС Бюра съдимост. Имат ли място електронните публични услуги в съдебната ни система?"
acrobat
   
   Публикации за АИС "Реклама - телевизия"
 
   
nav_a рубрика: накратко - в-к. Computerworld" , бр. 30, 23.08-29.08.2003г. стр.9 - "Сред новите проекти на Индекс - България..."
acrobat
   
   Публикации за АИС "Издирвани МПС"
 
   
nav_a статия във в-к "Пари" 16.10.2003 г., стр.11- " 6 застрахователни измами при 9 кражби на МПС с GPS"
acrobat
   
   Публикации за Автоматизирана система за работа с класифицирана информация
 
   
nav_a статия в "Софтуерен Български Каталог", септември 2004г. стр.54 - "КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ"
acrobat
   
 

Публикации за продукти на DELL

 
2005 година  
2004 година  
Top of page Print version Contact