EN     
Индекс България ООД
 Сертификати 

 
   

 Системата за Управление на качеството на
Индекс – България ООД е сертифицирана от
LLoyd’s Registers Quality Assurance (LRQA)

 

Системата за Управление на
Информационната сигурност на
Индекс – България ООД е сертифицирана от
LLoyd’s Registers Quality Assurance (LRQA) 

 

   

  Системата за Управление на околната среда
ISO 14001:2015

 Системата за Управление на Информационни технологии. Управление на услуги.
ISO 20000-1:2011


Top of page Print version Contact